OZNAM

ŠPACIRKI PO POZDIŠOVCIACH


Termín:  22.septembra 2017

Trasa: OÚ Pozdišovce – pozdišovské kaštiele – evanjelický kostol

Zraz: 18:00 hod. pri OÚ v Pozdišovciach

Cena výletu: Zdarma
 
Presun medzi zastávkami výletu prebieha peši za účasti sprievodcu a historika. Súčasťou výletu nie je občerstvenie.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Košice Región Turizmus

Home Icon 1
Home Icon 2
Home Icon 3